Vad händer med min bil?


När proceduren med avregistrering är över tar vi in bilen för demontering så vi till att börja med dränerar bilen på alla miljöfarliga ämnen såsom:

 • Motorolja
 • Oljefilter
 • Växellådsolja
 • Bromsvätska
 • Bensin, Diesel
 • Bakaxelolja
 • Däck
 • Kvicksilverbrytare
 • Eventuella kemikalier kvarlämnade i bilen
 • Bältessträckare
 • m.m.


Efter det att vi dränerat bilen och plockat av dom delar vi anser vara säljbara, skickar vi resterna till fragmenteringsanläggningar där bilen sorteras upp efter material.


Visste du att över 85% av en bil återanvänds eller återvinns?