Miljöpolicy


Kvalitetspolicy


  • Företaget har som målsättning att öka återvinningsgraden med en så effektiv och noggrann kontroll som möjligt, samt att säkerställa kvaliteten på de delar som säljs.
  • Företaget strävar efter att alltid motsvara kundens krav på våra produkter och vårt arbete.
  • Företaget skall se till att alla medarbetare har kunskaper och kompetens för att leva upp till ovanstående krav, detta skall ske genom ständig förbättring av medarbetarnas engagemang och medvetenhet om sin egen betydelse i att uppfylla samtliga kundkrav.

Miljöpolicy


  • Santa Bilskrot AB skall sträva efter att ständigt bli bättre på miljöområdet, detta betyder att företaget skall arbeta enligt följande:
  • Företaget skall på bästa möjliga sätt följa de lagar och bestämmelser samt övriga krav som gäller vid demontering av uttjänta fordon.
  • Företaget skall arbeta för att eliminera farliga utsläpp som framkallar skada på luft, vatten och jord. Företaget kommer att hantera bilar och restprodukter från dessa, på ett säkert och miljöriktigt sätt för att leva upp till detta.
  • Företaget skall återvinna samtliga produkter på bästa tänkbara sätt.
  • Företaget skall uppmuntra alla medarbetare att förbättra miljöbelastningen  genom utbildning och kunskap i vad man själv kan göra för att förbättra miljön. Vi skall även minska vår energiförbrukning genom att ständigt sträva efter nya bättre lösningar.
  • Företaget skall arbeta med att förebygga olyckor och miljöbelastningar.